Care este scopul evaluării stării psihice și fizice a vârstnicilor?

Cu ajutorul acestor scale sau instrumente de evaluare se identifică simptome, se evaluează gradul lor de severitate, se stabilește un diagnostic prin corelarea rezultatelor cu date clinice, se urmărește evoluția unei boli sau se face screeningul unei populații, într-un anumit interval de vârstă, pentru depistarea precoce a simptomelor. 

Informația necesară evaluării stării psihice sau fizice a unui vârstnic se obține fie de la persoana în cauză, dacă aceasta are discernământ și poate relata despre problemele pe care le are, fie prin observarea comportamentului persoanei suferinde de către personalul medical, fie din relatările altei persoane cum ar fi membrii de familie.

Câteva instrumente de evaluare cu utilizare largă în Psihiatria vârstnicilor sau Psihogeriatrie sunt:

 

Scanarea simptomelor de depresie

  • Scala de Depresie folosită în Geriatrie sau GDS (Geriatric Depression Scale; Yesavage et al, 1983);

  • Scala de Depresie Hamilton sau HDRS (Hamilton Rating Scale pentru Depresie; Hamilton, 1960;)

  • Scala de Depresie Montgomery-Åsberg sau Madrs-s (Depression Rating Scale; Montgomery, Åsberg, 1979).

 

Scanarea disfuncțiilor cognitive în demențe

  • Testul Mini pentru Examinarea Stării Mentale sau MMSE (Mini Mental State Examination; Folstein et al, 1975);

  • Testul ceasului (Clock Drawing Test; Shulman et al, 1986);

  • Scala de evaluare a bolii Alzheimer sau ADAS (Alzheimers Disease Assessment Scale; Rosen et al, 1984).


Scanarea simptomelor psihologice și comportamentale

  • Inventarul Neuropsihiatric al lui Cummings sau NPI (The Neuropsychiatric Inventory; Cummings et al, 1984).