Schizofrenie TipuriSchizofrenia ia mai multe forme

Conform  Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale, DSM-IV-TR (APA, 2000), după simptomatologia prezentă în momentul evaluării, se disting cinci subtipuri ale schizofreniei: paranoidă, dezorganizată (hebefrenie), catatonă, nediferențiată și reziduală.